ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นหลีค้าไม้

SOON LEE TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001378
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 371-373 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น