ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้วัฒนาพานิช

WATANA PANICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้วัฒนาพานิช (ID: 0103502006171) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/12/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 13 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502006171
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/12/2502 พ.ศ.
(64 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง