บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด

THAI WAH ALPHA STARCH COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด (ID: 0105531101171) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/12/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 68,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531101171
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/12/2531 พ.ศ.
(35 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/12/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
68,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง