บริษัท โบว์แมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

BOWMAN INGREDIENTS (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557072186
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/5/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น