บริษัท ไท่ เชิน จำกัด

TAI SHEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556070414
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2556 พ.ศ. (11 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
29/4/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 66/174 ซอยนวมินทร์ 77 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น