บริษัท สยามเทรดดิ้งพลัส จำกัด

SIAM TRADING PLUS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555005554
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2555 พ.ศ. (12 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/1/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1079/36 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น