บริษัท นาคราชกรุ๊ป จำกัด

NAGARAJ GROUP LIMITED

บริษัท บริษัท นาคราชกรุ๊ป จำกัด (ID: 0105526021431) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/5/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1129/38 อาคารสหกรณ์เคหะสถาน ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105526021431
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/5/2526 พ.ศ.
(41 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง