บริษัท ไทย เมอิวา จำกัด

THAI MEIWA COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทย เมอิวา จำกัด (ID: 0105531056515) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/7/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 122-122/1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531056515
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/7/2531 พ.ศ.
(35 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/7/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง