ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.(2000) อินเตอร์เทรด

P.P. (2000) INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103556049286
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 171/12 ซอยเรวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า