ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเลี่ยงเซ้ง

SIN LIANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002502
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 230,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 72 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า