ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮั่วฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002171
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 114 ถนนเสริมสันต์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า