ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวศยวาณิชย์

PHUA KIANG HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002294
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
13/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 148 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า