ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้งฮั้ว

SENG HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002367
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 75/3 ถนนเพาะพาณิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า