ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกรเทรดดิ้ง

KITTIKORN TRADING CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001735
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 218-222 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า