ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรวนิช (เฮ่งง้วน)

THAWARA VANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000236
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2491 พ.ศ. (75 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
24/9/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 284 ถนนราชวงศ์ (ตรอกคลองถนน) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า