ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองโรจน์ (ย่งเชียง)

YONG CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001859
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
5/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 502 ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า