ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภานันท์ การเกษตร

SUPANON KARNKASET LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529000271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/3 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว