ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพิจิตร

LEASPHICHITR LIMITED PARTNERHSIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528031301
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2528 พ.ศ. (38 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/12/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 670/90 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว