ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลางการเกษตร

AGRICULTURE ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528024827
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2528 พ.ศ. (38 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
26/9/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155/246 ซอย 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว