ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด ฮาเวสเตอส์

UNITED HARVESTERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528023944
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2528 พ.ศ. (38 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/9/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1737/40-41 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว