ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เค.ซัพพลาย

A.N.K. SUPPLY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528023618
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2528 พ.ศ. (38 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/9/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 68/14 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว