ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเกษตรสมพงษ์

SOMPONG RICE MICLER AGRICULTURE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529003637
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/7 หมู่ที่ 6 ซอยโชคดี โชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว 55 แขวงลาดพร้าว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว