ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสิทธิ์

SUPHASIT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529004315
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89/46 หมู่ที่ 34 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว