ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิตสรณ์

THANITSORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528031041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2528 พ.ศ. (38 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/12/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1855/56 ซอยภาณุรังษี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว