ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปิริต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต

SPIRIT IMPORT-EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528024029
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2528 พ.ศ. (38 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/9/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99/59 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว