ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนคร การทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002430
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 264/1 หมู่ที่ 13 ซอยอิ่มแสง ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ