บริษัท ศรีศิริมิตรเท็กซ์ไทล์ จำกัด

BILLION TEXTILE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524020977
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2524 พ.ศ. (42 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/9/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 153/91,93 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ