บริษัท ซี.เอส. ดีไซน์ จำกัด

C.S. DESIGN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526034754
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2526 พ.ศ. (40 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/8/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 422/38 หมู่บ้าน มายเพลส ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ