บริษัท เบ๊เอกหลี จำกัด

MA EAK LEE COMAPNY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518003888
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/4/2518 พ.ศ. (49 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/4/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5-7 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ