ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรหล่อยาง

S.M.RETHREAD LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510008609
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2510 พ.ศ. (56 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/7/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 444,445,446 หมู่ 3 แขวงบางแคเหนือ* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ