บริษัท อ. พัฒนาสรรพกิจ จำกัด

O. PATTANASANPAKIT CO., LTD

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519013381
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2519 พ.ศ. (47 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/11/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86/5 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ