ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์สินไทย

SIN THAI SAW MILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001967
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
7/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 960,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 789 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้