ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสมบูรณ์ค้าไม้

THONG SOMBOON LUMBER TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006256
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/6 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้