ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเรื่อยจักรชัยสิน

CHAI SIN SAWMILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเรื่อยจักรชัยสิน (ID: 0103504000391) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 55 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504000391
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2504 พ.ศ.
(63 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง