ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรซินฮับ

SINHAP SAWMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002579
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1/7 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้