ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชวนเจริญ

TIA CHUAN HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001327
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 95/78 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า