ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรูยี แฟชั่น

GURU'JI FASHION REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102531000118
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2531 พ.ศ. (35 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/15 สุขุมวิท 11 ซอยไชยยศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า