ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์รอด

HARRODS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1134 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า