ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อบ้วนซุ่นเฮง

CHU BUAN SOON HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006546
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 21/2 ตลาดโบ๊เบ๊ ตรอกธรรมา ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า