ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์วัฒนา

THAILAND WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002826
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 121,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 33/6 ถนนรองเมือง ซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า