ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรพร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004868
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1748/8 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า