ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาร์มมิ่ง

CHARM MING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002156
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
7/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1072 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า