ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญธงไชยก่อสร้าง

LIAN THONG CHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญธงไชยก่อสร้าง (ID: 0103503002889) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 261 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 35,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503002889
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
35,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง