ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนไทยการช่าง

CHIN THAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนไทยการช่าง (ID: 0103503003486) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/4/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1128-1130 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503003486
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/4/2503 พ.ศ.
(64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง