ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศณุกรรมประสิทธิ์

VISANUKUM PHASIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002285
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
11/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 75 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น