ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงหลีก่อสร้าง

HENG LEE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003796
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52/4 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น