ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีแสง

MEE SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003713
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1282/2-3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า