ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ชุนโอสถ

SEE CHUNG DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003655
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 113/1 ซอยผลิตผล ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ