ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหศิลป์พลาสติค

SAHASILP PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513022777
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2513 พ.ศ. (53 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/8/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/46 หมู่ที่ 18 ซอยเลิศพัฒนาใต้ ถนนดาวคนอง- จอมทอง แขวงบางมด* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ