ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขี่เซี้ย

KHEE SIA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513009550
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2513 พ.ศ. (53 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/6/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31/2 ตรอกขุนนาวา ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ